Tillitsbygget i Stockholm,
EFT-Emotionellt fokuserad parterapi, från låsning till lösning!

Parterapi och enskild terapi i Stockholm, Tillitsbygget

Visste ni att uttrar håller varandra i tassarna när de ska sova, så att de inte flyter ifrån varandra under natten? Det är en av de finaste bilderna av en kärleksrelation, som jag har stött på.

I grunden för EFT ligger anknytningsteorin och förförståelsen att människans djupaste längtan inte är fullständig frihet, utan tillitsfull kontakt.

EFT är ett bra verktyg för parterapi och enskild terapi.

Tillit • Trygghet • Tillförsikt

Dessa tre nycklar utgör grunden för växande.

Par som kommer till mig har ofta fastnat i ett mönster, där försvarsmurarna har cementerats och positionerna blivit låsta. Samtalen misslyckas, tilliten brister. 

Båda parterna längtar egentligen efter att bli förstådda och i grunden vill de varandra väl. Inte sällan bär båda parter på känslor av frustration, sorg, ilska, rädsla, uppgivenhet och besvikelse, vilket kan hindra dem från att se och förstå sig själva och den andre. 

Utifrån metoden EFT, emotionellt fokuserad parterapi, arbetar vi med att sakta ned processen, kartlägga mönstret som driver paret isär och därefter ersätta det med ett nytt samspelsmönster, som låter paret vara nära och som lagar den brustna tilliten. 

EFT är en evidensbaserad korttidsbehandling på mellan 10-15 träffar. Forskning visar att relationer förbättras med hjälp av EFT och att de positiva förändringarna håller i sig över tid.

Ni kan läsa mer om emotionellt fokuserad parterapi och enskild terapi här: ICEEFT