Tillitsbygget i Stockholm,
EFT-Emotionellt fokuserad parterapi, från låsning till lösning!

Om mig och Tillitsbygget

Att jobba med relationer är lite som att väva en skyddsmantel som värnar vår värdighet som människa. Jag strävar alltid efter att skapa en så tillåtande atmosfär som möjligt, där det känns tryggt att våga öppna sig. Just förtroendet till terapeuten har varit avgörande för mig när jag själv har varit i behov av samtalsstöd.

Tillitsbygget erbjuder EFT-Emotionellt fokuserad parterapi och enskild terapi!

EFT-emotionellt fokuserad parterapi hos Tillitsbygget!

Daniel Hafner

Mycket av vårt arbete i parterapi går ut på att försöka förstå de djupare dimensionerna av våra emotioner, där bilder och metaforer är en stor hjälp i att synliggöra de inre processerna. På utsidan kan vi se irritation och frustration, men på insidan kanske det finns en djup sorg och en smärtsam ensamhet. När vi kopplar ihop insidan med utsidan djupnar vår förståelse och vi har lättare att tillgodose varandras behov med omtanke. Genom att beakta både kroppen, känslorna och tankarna formas ett gediget fundament för kärleken och relationen att stå på, vi skapar ett tillitsbygge.

I mitt yrke som präst har jag arbetat med människor i alla livets skeden. Jag har bl.a arbetat som sjukhuspräst och är nu inkopplat i polisens avhopparverksamhet för kriminella, där jag med hjälp av EFT finns som stöd för familjemedlemmar.

Sedan 2019 har jag arbetat regelbundet med par, där jag utöver EFT har haft stor nytta av schematerapi och ansatser från Marshall Rosenbergs metodik non-violent communication, även känd som ”giraffspråket”.

 

Utbildningar 

  • Kandidatexamen i teologi
  • Själavård i möte med skuld och skam
  • Orienteringskurs i KBT (på Sabbatsberg)
  • Schema terapi modul A
  • Certifierad skrivvägledare i läkande skrivande (write your self)
  • Certifierad ledare för Prep ”Verktyg för varaktig kärlek”
  • Grundutbildning i EFT, Emotionellt fokuserad parterapi
  • Fördjupningskurs i EFT, Emotionellt fokuserad parterapi
  • Regelbunden handledning